O mne

Slovenka v Prahe. Kombinácia bežná. Kombinácia provokačná. Kombinácia moja. Občas zavriem nad sebou a nad všetkým oči a len sa tomu zasmejem. Ja zapisujem, vy čítajte.